Resonera mera!

Svenska resonanssträngade fiolerMed ökande antal strängar blir stämmande en aktivitet som riskerar att ta över mer från spelandet. Rykten gör gällande att den norska Landskappleiken har regler kring hur länge du får stämma en hardingfela. Huruvida dessa är sanna låter jag vara osagt men om man inte är så sugen på att spendera mycket tid på att stämma sitt resonanssträngsinstrument kan det vara fiffigt med finstämmare. Tre huvudsakliga finstämmarkonstruktioner finns

  • Finstämmare som monteras i stränghållaren och i vilken resonanssträngen fästs
  • Finstämmare som monteras i stränghållaren och spänner resonanssträngen genom drag
  • Inbyggda finstämmare i skruvlådans skruvar

Finstämmare som monteras i stränghållaren och i vilken resonanssträngen fästs

Det finns lösa finstämmare till spelsträngar som går att använda som resonanssträngsfinstämmare. Ofta behöver finstämmaren vändas så de kan monteras på stränghållarens undersida. Finstämmaren måste ofta modifieras och ett nytt hål behöver borras. Denna typ av finstämmare har nackdelen att de tar ganska mycket plats och lämpar sig bäst på instrument med stora stränghållare (viola d'amore) och få resonanssträngar.

Finstämmare som monteras i stränghållaren och spänner resonanssträngen genom drag

Per Hardestam har hittat på följande finurliga konstruktion. PDF

Jag har själv testat denna lösning och den fungerar tämligen väl. Det är lite svårt att få en bra utväxling på alla resonanssträngsskruvar eftersom finstämmarna i regel hamnar olika långt från det "stall" mot vilken man drar strängen. Eftersom bulten lyfts upp i stränghållaren är det av stor vikt att få till rätt höjd på "finstämmarstallet", rätt längd på bultarna samt avstånd från stränghållare till locket. Ett för lågt "stall", en för kort bult eller för kort avstånd mellan lock och stränghållare gör att strängen inte går att stämma så mycket innan man måste ta om och stämma med skruvlådeskruven. En för lång bult kan man dra upp för långt vilket kan leda till att den hamnar i musikerns haka :-). Ett för högt "resonanssträngstall" har för mig lett till en brant vinkel där finstämmarna går in i stallet med stora krafter som följd. Resonanssträngarna har då tryckt fram stallets (det vanliga) mittendel och stallet har därför blivit väldigt krokigt.

Inbyggda finstämmare i skruvlådans skruvar

De senaste åren har det utvecklats skruvar med inbyggd planetväxel. Detta är något som många med resonanssträngsinstrument blivit väldigt intresserade av eftersom de erbjuder en finstämmarmekanik som tar lite plats och har hög precision. Följande tillverkare finns:

  • Wittner
  • Pegheds
  • Knilling

Wittner

Wittners skruvar är gjorda av plast och eftersom mekaniken sitter i skruvhuvudet går det inte att byta detta. Svarta plastskruvar är kanske inte det roligaste på ett fint instrument och detta är en stor nackdel med Wittner. Konstruktionen ska dock vara robustare än knilling säger vissa som testat båda dessa märken. Andra hävdar att konstruktionen känns plastig och att mekaniken inte är steglös utan hackar lite. Det är oklart om uttalandet om den plastiga konstruktionen avser utseende eller funktion.Wittnerskruven finns i två storlekar till fiol, en mindre dimensione för 1/4 till 1/2-fioler. Utväxlingen är 8,5:1 och koniciteten Skruvhuvudets största diameter är där 18 mm. Standardskruvens största diameter är 22 mm. Priset är cirka 80$ per set. I Sverige levereras skruvarna av en violinatelje i Malmö där de kostar SEK 750 per set. Wittnerskruvarna kan tryckas in i skruvhålet och fastnar där eftersom skruven är räfflad. Kalle Kallin kompletterar dock detta med lite lim, åtminstone på spelsträngar med mycket strängdrag.

  • Fördelar: Robusta
  • Nackdelar: Fulare (plastigare) och mindre flexibilitet beträffande dimensioner.

Pegheds

Pegheds har mekaniken i pinnen vilket leder till en ökad flexibilitet när det gäller skruvhuvudets utformning. Av denna anledning finns huvudet i fler material och dimensioner än Wittner. Pegheds erbjuder som extratjänst att montera specialanpassade huvuden om man skickar skruvhuvuden till dem. Utväxlingen är 4:1 och priset är cirka 150$. Pegheds limmas fast i skruvhålet. Skruvpinnarna finns i tre dimensioner 7,5 mm, 8,5 mm och 9 mm (+ att gängan tar ytterligare 0,2-0,4 mm). Dessa är för skruvlådetjocklekar på cirka 6 mm. Det finns även skruvar för gambor etc som har tjockare väggar. Skruvhuvudena kan göras så små som 16-17 mm och eftersom allt tillverkas på kundorder går det att beställa med varierade storlekar, t.ex. olika storlekar för spelsträngar respektive resonanssträngar. www.pegheds.com

  • Fördelar: Snyggare, finns i fler dimensioner
  • Nackdelar: Mekaniken har enligt uppgift en tendens att gå sönder källa

Knilling

Knillingskruvarna har liksom Pegheds mekaniken i pinnen och enligt uppgift är Knillingskruvarna egentligen samma sak som Pegheds men ett annat varumärke. Skruven finns i brunt. Utväxlingen är 4:1 och priset är cirka 70$-110$.www.knilling.com

Alla tips om fioler med resonanssträngar mottages tacksamt via epost till info [snabel-a] resoneramera [punkt] se

Läs artikel om dubbeldäckare från tidningen Spelmannen

Länkar och annonser