RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngarUppsträngningen är ett svårt och tidsödande moment om fiolen har många resonanssträngar. Detta blir extra jobbigt om fiolen inte har en utskjutbar greppbräda. Ett tips från Kalle Kallin som kan hjälpa vid uppsträngning är att leda strängarna genom smala sugrör. På så vis undviker du att strängarna lägger sig i kors. Extra bra är detta om resonanssträngen är begagnad och sålunda en gång snurrad runt stämskruven.

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson