RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Foto: Jon Magnusson

Detta instrument rubriceras som tenorviolin i Scenkonstmuseets samlingar. Tenorviolin är någon form av oktavfiol och just denna har fyra resonanssträngar. Vid en första anblick skulle man kunna tro att detta instrument är en dubbeldäckare där delar av skruvlådans undre plan har försvunnit. De fyra stiften vid stränghållarknappens indikerar dock att instrumentet alltid haft fyra resonanssträngar och vid närmare anblick ser skruvlådan inte ut att vara skadad. Observera rundningen i skruvlådans sidoprofil runt D-strängsskruven, den är mycket lik dubbeldäckarna vilket är intressant. Tyvärr är ursprunget okänt, extra synd eftersom det är ett av få instrument som liknar de svenska dubbeldäckarna men inte är en sådan. Jag vet inte om denna typ av tenorvioliner varit vanliga men man skulle kunna tänka sig att Arwit Rönnegren, eller vem det nu var som byggde den första svenska dubbeldäckaren, inspirerats av ett instrument som detta. Han kan såklart haft en direkt förlaga i form av en utländsk dubbeldäckare men några sådana finns det ännu inga belägg för. Vi vet inte om denna tenorviolin är byggd i Sverige eller inte och inte heller hur gammal den är. Huvudets utformning får inte mig att associera till svenska fiolmakare och det är som sagt inte belagt att detta instrument skulle vara äldre än de första dubbeldäckarna. Om det är det så skulle det styrka en tes som känns väldigt intuitiv; att dubbeldäckarna är kopior eller åtminstone varianter av instrument som byggts nere på kontinenten. Avsaknaden av sådana i fyndmaterialet kan bero på att svenska instrument bevarats i högre utsträckning än t.ex. tyska då de krig som Sverige varit inblandade i sedan år 1700 nästan uteslutande utkämpats utanför dagens Sverige.


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson

NamnTenorviolinen M132
TypTenorviolin
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortScenkonstmuseet,
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar4
Extern länkExtern länk
Andra instrument med samma antal resonanssträngarAdolf LarssonDubbeldäckad hardingGöraHellandFribergLumiereSkultunafiolenLångalmaKrokekenSkomakare Hellgren
Andra instrument med människohuvudMunkenHjelmenLumiereMetropolLångalmaKrokekenMeyergamban

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson