RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Följande citat finns med i Magnus Gustafssons skrift Axel Sjölander - spelman i Grönadal (Tingsryds kommun, Småland): "Johan (Axel Sjölanders farfar Johan Håkansson Sjölander 1819-1880) spelade troligen på en resonanssträngad fiol av den typ som inte var ovanlig i de här trakterna på 1700-talet. En inte alltför djärv gissning är att han kanske fått ärva instrumentet av sin far. Håkan hade utbildat sig i Växjö och i staden säkert stött på den här fioltypen. Axel klargjorde mycket tydligt att farfadern spelade på en fiol "som hade någon sorts ljudsträngar, di liksom ljuade med. Det hade en del spelmän på den tiden. Det är precis likadant som på en del psalmodikon..."

Sjölanders citat antyder ingenting om vilken typ av resonanssträngsfiol som farfadern hade. Syftningen på fioler av den typ som inte var ovanlig i de här trakterna på 1700-talet är Magnus ord och refererar sannolikt till dubbeldäckare med åtta resonanssträngar då Magnus var en av dem som besökte Edvin Karlsson i Berg och dessutom finns Bulan på Smålands museum i Växjö.

NamnSjölander
TypReferens
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortTingsryd, Småland
Antal spelsträngar
Antal resonanssträngar

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson