RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

I Jan Lings avhandling Nyckelharpan finns påståendet "Resonanssträngade violiner förekom bl.a. i Hälsingland" med följande referens "Fiolen hade i början 3 strängar, som lågo på stallet, sen ända till 5, som gingo gn. stallet under gripbrädet - ljumsträngar. Bröllopsspelmännen ha ända till senare tid begagnat denna metod. Norrmännen - allmogespelmännen - använda ljumsträngar ännu i dag. Den sista jag sett, som använt ljumsträngar var - Karl Sved i Delsbo» (Norlinds excerptsamling, >viola d'amore>, medd. av F. Walter, Nor, Järvsö, Hälsingland).

Jag har ännu inte fått tag i Norlinds excerptsamling och kan inte vidare bedöma uttalandet av Walter. Fioler med udda antal resonanssträngar finns mig veterligen inga bevarade.

NamnCarl Sved
TypReferens
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortDelsbo, Hälsingland
Antal spelsträngar
Antal resonanssträngar

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson