RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

I sin skrift Bidrag till kännedomen om viola d'amore skriver Daniel Fryklund i en not: I en avlägsen Ångermanlads-by finnes enligt fullt trovärdiga personers utsago en urmakare - tillika instrumentmakare - av gammal spelmanssläkt, som har till specialité att >>förbättra>> vanliga violiner genom anbringande av understrängar.

Detta är en tämligen vag referens och mig veterligen finns inga av dessa instrument bevarade, de är åtminstone inte allmänt kända. Typen är okänd och hur urmakaren har byggt om fiolerna är inte heller känt. Det är rimligt att anta att urmakaren är någorlunda samtida med Fryklund (som levde 1979-1965) eftersom referensen är i presens. Det antyds att det är en hyfsad omfattning på produktionen vilket tyder på en viss efterfrågan. De vaga uppgifterna gör det svårt att gå vidare med annat än en uppmaning till Ångermanlänningar att höra av sig om de hittar rester av denne urmakares verk (och då inte i första hand klockor).

NamnUrmakare i Ångermanland
TypReferens
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortÅngermanland
Antal spelsträngar
Antal resonanssträngar

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson