RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

August Fredin skriver om Groddakarlarnas fioler: "För att stärka ljudet hade de s.k. understrängar av metall inuti fiolen". En Ture Carlsson skriver i en artikelserie från 1953 om Groddakarlarna: "Lars spelade som regel förstastämman på fiol, Anders spelade klarinett och "Jaken" svarade för andrastämman på sin s.k. hardangerfela, som egentligen var en vanlig fiol på vilken man anbringat en extra skruvlåda och försett med fyra underliggande resonanssträngar varigenom tonen fick en större klang och fyllighet. Fadern "Grodd-Ole" ackompanjerade eller sekunderade det hela å fiol eller lira".

Jag har inte mer information än detta och vet inte exakt var August Fredin skriver om Groddakarlarnas fioler eller var man hittar Ture Carlssons artikel men får jag tag i dem så kanske det går att få fram något mer. Kopplingen till de två förmodade dubbeldäckarna med 6 resonanssträngar som finns på Gotland vore intressant att titta närmare på, men det bör inte röra sig om samma instrument eftersom Carlson nämner att det är 4 resonanssträngar.

NamnGroddafiolerna
TypReferens
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortGrodda, Gotland
Antal spelsträngar
Antal resonanssträngar

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson