RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

I avsnittet om Carl F Persson, Stora Malms socken, i Svenska Låtar Södermanland finns följande citat i ett stycke som inleds med "mindes Persson följande spelmän i sin hembygd:" ... "En skomakare Hellgren hade åtta strängar på sin fiol, varav hälften voro bordunsträngar och placerade under greppbrädet och stränghållaren". Persson var född 1864 och eftersom det inte finns några uppgifter om Hellgren så kan man gissa att denne skomakare inte lär ha varit född senare utan kanske hellre något decennium tidigare. Det finns inga andra uppgifter om fiolen men intressant är passagen om att resonanssträngarna var placerade under greppbrädet OCH stränghållaren. Jag tolkar det som att resonanssträngarna är fästa vid stränghållarknappen och inte i stränghållaren. Givet fynden av dubbeldäckarna med fyra resonanssträngar (Se t.ex. Långalmafiolen) går det inte att dra några klara slutsatser om vilken fioltyp detta gäller. Det är till exempel inte jättelångt från Stora Malm till Krokek där en dubbeldäckare med fyra resonanssträngar hittades.

NamnSkomakare Hellgren
TypReferens
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortStora Malm, Södermanland
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar4
Andra instrument med samma antal resonanssträngarAdolf LarssonDubbeldäckad hardingGöraHellandFribergLumiereTenorviolinen M132SkultunafiolenLångalmaKrokeken

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson