RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Foto: Jon Magnusson

Denna fiol förvaras på Scenkonstmuseet (tidigare Musikmuseet) i Stockholm. Dess officiella namn är M222 men jag har kallat den "Tuppen" p.g.a. att dess lejonman liknar en tuppkam. Instrumentet kom till Scenkonstmuseet genom en överflytt från en annan institution, troligen Nordiska museet. Detta skedde 1902. Instrumentet är ej signerat men visar så stora likheter med "Göteborgsfiolen" att den måste var konstruerad av samma byggare, nämligen Hans Severin Nyberg i Örkelljunga. Huruvida "Tuppen" är senare eller tidigare än "Göteborgsfiolen" är svårt att säga men de båda vara ungefär samtida, d.v.s. från slutet av 1760-talet.

Hals, skruvlåda och huvud ser ut att vara tämligen välbyggt medan kroppen är lite mer primitiv. T.ex. har instrumentet en målad inläggningsåder. Greppbrädan är ej utskjutbar. Stallet ser ut att kunna vara ett barockstall i original och om det skulle vara så är det ett av få sådana exempel. "Göteborgsfiolen" har en ganska omfattande målad s.k. rosning medan "Tuppen" har några mindre målade detaljer (kan även vara intarsia eller pyrografi) vid lockets och bottnens hörnen samt lite större dekorationer på botten vid neder- och överkloss. Stränghållaren har inläggningar med det klassiska tulpanmönstret som förekommer på såväl dubbeldäckare som gambor, fioler och andra instrument av svenska fiolbyggare under 1700-talet. Mönstret är inte unikt för Sverige utan finns även i andra delar av Europa. Stränghållaren är konstruerad på ett intressant sätt, den ser nämligen ut att vara ihoplimmad av ett antal ribbor i varierande träslag vilket är ett ganska effektivt sätt att enkelt göra en stränghållare med tulpaninläggningar.

Scenkonstmuseet har några måttangivelser på sin websida men dessa är tyvärr felaktiga. Jag har mätt instrumentet och informationen här är mer korrekt.

Hans Severin Nyberg

Nyberg är den instrumentmakare som har flest dubbeldäckare bevarade för eftervärlden men det behöver såklart inte betyda att han var den mest produktiva. Hans Severin Nyberg bodde i Eket utanför Örkelljunga och detta är tämligen nära Ängelholm. Han var verksam ett par decennier (två instrument är daterade på 1760-talet) efter Rönnegren och den äldre Mohte och har sannolikt sett deras instrument och inspirerats av dem. Det finns inte så mycket fakta om Hans Severin Nyberg men två böcker om svenska fioler (Fioler av Anne Nilsson samt Svensk fiolbyggarkonst av Bengt Nilsson) omnämner honom. Det står att han haft privilegier under 1760-talet men någon källa till det påståendet har jag ej hittat. Enligt andra källor finns inga spår av privilegiebrev, gesällbrev eller andra tecken på formell utbildning och status. Det skulle i sådana fall kunna indikera att Nyberg hade instrumentmakeriet som sidouppdrag men skråväsendet var starkt och vad jag förstått så kunde inte vem som helst dra igång valfri verksamhet. Det finns indikationer på att kyrkböcker för Örkelljunga inte är bevarade.


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson

NamnTuppen
TypDubbeldäckare
Byggd avHans Severin Nyberg
Byggår
OrtEket, Örkelljunga, Skåne
FyndortScenkonstmuseet, Stockholm
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar8
Extern länkExtern länk
Totallängd612 mm
Mensur309 mm
Corpuslängd353 mm
Höjd60 mm
Sarghöjd31 mm
Andra instrument av Hans Severin NybergElvisGöteborgsfiolen
Andra instrument med samma antal resonanssträngarMunkenHjelmenKarlhamnsfiolenElvisBulanMohteGöteborgsfiolenEdvinSödlingNorbergsfiolenHammerMohte 2JamtlifiolenNils NilssonAngeredsfiolen
Andra instrument med rosningMohteGöteborgsfiolenEdvinAngeredsfiolen
Andra instrument med tulpanintarsiaKarlhamnsfiolenJamtlifiolenSpele-JockeDubbeltulpanenTrippeltulpanenKulturengamban
Andra instrument med lejonhuvudKarlhamnsfiolenElvisBulanGöteborgsfiolenEdvinSödlingTielkegamban M2475JamtlifiolenBostongambanKulturenfiolenArwitgamban M285DubbeltulpanenTrippeltulpanenKulturencellonKulturengambanNils NilssonAngeredsfiolen

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson