RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Denna fiol förekommer i riksinventeringen över svenska museiinstrument och finns i privat ägo på Gotland. Det rör sig om en fiol som en gång haft 6 resonanssträngar men nu har en utbytt hals. Ägaren hade inte upptäckt resonanssträngsstiften före jag påtalade att de borde finnas och förmodligen finns ett stort mörkertal av fioler som en gång varit resonanssträngsfioler men nu inte är det. Tyvärr har ägaren inte kunnat se någon etikett i fiolen och det är oklart om fiolen är byggd på Gotland. Ett liknande, och även det osignerat, instrument finns på museet i Bunge på norra Gotland (Bungefiolen). De är någorlunda lika och det skulle kunna röra sig om två instrument som byggts på Gotland av en lokal byggare men det kan också röra sig om en slump att instrumenten idag finns på ön.

NamnToftafiolen
TypDubbeldäckare
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortTofta, Gotland
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar6
Andra instrument med samma antal resonanssträngarSpettsBungefiolenMetropol
Andra instrument med snäckaNorbergsfiolenDubbeldäckad hardingSpettsBungefiolenHunshultMohte 2Spele-Jocke

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson