RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Foto: Jon Magnusson

Denna fiolhals finns på Scenkonstmuseet (tidigare Musikmuseet) i Stockholm. Halsen är intressant eftersom det var den första dubbeldäckare jag stött på som har fyra resonanssträngar, senare har ytterligare två instrument dykt upp varav det ena kan ha byggts av samma person (Långalmafiolen). Även "Munken" kan ha samma upphovsperson. I övrigt finns väldigt lite information om instrumentet som ska ha skänkts till museum av en Scherdin. Jag kallar instrumentet Lumière efter en karaktär i en tecknad film som ett stort företag gett ut. Daniel Fryklund skriver i sin skrift Bidrag till kännedomen om viola d'amore att "författaren i Sverige kommit över en violinhals med snidat kvinnohuvud och av alldeles samma typ som de ovan beskrivna men med endast 5 små skruvar för resonanssträngarna bakpå skruvlådan". Denna beskrivna violinhals skulle kunna vara Lumière men vad jag vet så kommer den inte från Fryklunds samling och det är inte heller helt klart att det rör sig om ett kvinnohuvud.


Foto: Jon Magnusson

NamnLumiere
TypDubbeldäckare
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortScenkonstmuseet, Stockholm
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar4
Andra instrument med samma antal resonanssträngarAdolf LarssonDubbeldäckad hardingGöraHellandFribergTenorviolinen M132SkultunafiolenLångalmaKrokekenSkomakare Hellgren
Andra instrument med människohuvudMunkenHjelmenTenorviolinen M132MetropolLångalmaKrokekenMeyergamban

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson