RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Detta instrument dök upp på auktion i Stockholm under våren 2012. Instrumentet har en brokig historia. Det som en gång var en dubbeldäckare har någon gång slaktats och halsen har bytts ut mot något modernare. Någon gång har halsen dessutom modifierats genom att resonanssträngsvåningen sågats bort. Vid annat tillfälle (troligen 1844) har halsen letats fram och monterats på fabriksfiol av tidig modell. Det har då funnits en stränghållare med plats för 6 resonanssträngar. Detta kan indikera att borttagandet av resonanssträngsvåningen i skruvlådan skett efter montering på fabriksfiolen. Instrumentet har under 2012 restaurerats till spelbart skick. Eftersom historien är så oklar är det osäkert hur likt ursprungsskick detta är. Fiolen har en lapp som med största sannolikhet kommer från tillfället då halsen monterades på fabriksfiolen. Tyvärr finns därmed ingen ursprungsuppgift om halsen. Instrumentet har inga uppenbara likheter med andra dubbeldäckare men möjligen påminner den lite om Lumière eller Munken. Det hade varit mycket intressant att få ursprungsuppgifter på dessa instrument men tyvärr kan det mycket väl vara omöjligt.

NamnMetropol
TypDubbeldäckare
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortStockholm
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar6
Andra instrument med samma antal resonanssträngarSpettsToftafiolenBungefiolen
Andra instrument med människohuvudMunkenHjelmenLumiereTenorviolinen M132LångalmaKrokekenMeyergamban

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson