RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Foto: Jon Magnusson

Denna fiol är byggd av Hans Severin Nyberg uti Örkelljunga 1760 men skiljer sig från Nybergs andra instrument genom att den har ett manshuvud istället för det vanliga lejonhuvudet. Manshuvudets frisyr påminner om en svartfärgad variant av lejonmanen som många andra dubbeldäckare och kombinationen av ansikte och lejonman gör att den får mig att associera till Elvis Presley. Man får intrycket av att Nyberg tidigare byggt flera instrument med lejonhuvud och att han här velat prova ett manshuvud men var lite vilsen när han skulle göra håret och därför valde en beprövad frisyr. Instrumentet förvaras på Scenkonstmuseet i Stockholm dit den överfördes från Nordiska museet under 1900-talets början. Fiolen saknar stall men har stränghållare och strängar. Strängarna är råsenor som är tämligen grova och det är inte otänkbart att de liknar de strängar som instrumentet ursprungligen var tänkt att strängas med. Greppbrädan är fast och det är ej troligt att den varit utskjutbar. Observera att det verkar som att detta instrument inte har haft resonanssträngarna fästa vid stränghållarknappen. Nedersadeln är inte anpassad för det och det finns inte på samma sätt som hos andra dubbeldäckare stift att fästa resonanssträngarna i. Ovanför stränghållarknappen finns några märken och en horisontell metalltråd men det är svårt att säga vad den haft för funktion.

Hans Severin Nyberg

Nyberg är den instrumentmakare som har flest dubbeldäckare bevarade för eftervärlden men det behöver såklart inte betyda att han var den mest produktiva. Hans Severin Nyberg bodde i Eket utanför Örkelljunga och detta är tämligen nära Ängelholm. Han var verksam ett par decennier (två instrument är daterade på 1760-talet) efter Rönnegren och den äldre Mohte och har sannolikt sett deras instrument och inspirerats av dem. Det finns inte så mycket fakta om Hans Severin Nyberg men två böcker om svenska fioler (Fioler av Anne Nilsson samt Svensk fiolbyggarkonst av Bengt Nilsson) omnämner honom. Det står att han haft privilegier under 1760-talet men någon källa till det påståendet har jag ej hittat. Enligt andra källor finns inga spår av privilegiebrev, gesällbrev eller andra tecken på formell utbildning och status. Det skulle i sådana fall kunna indikera att Nyberg hade instrumentmakeriet som sidouppdrag men skråväsendet var starkt och vad jag förstått så kunde inte vem som helst dra igång valfri verksamhet. Det finns indikationer på att kyrkböcker för Örkelljunga inte är bevarade.


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson

NamnElvis
TypDubbeldäckare
Byggd avHans Severin Nyberg
Byggår1760
OrtÖrkelljunga, Skåne
FyndortScenkonstmuseet, Stockholm
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar8
Extern länkExtern länk
Totallängd617 mm
Mensur303 mm
Corpuslängd350 mm
Höjd
Sarghöjd29,5 mm
Andra instrument av Hans Severin NybergTuppenGöteborgsfiolen
Andra instrument med samma antal resonanssträngarTuppenMunkenHjelmenKarlhamnsfiolenBulanMohteGöteborgsfiolenEdvinSödlingNorbergsfiolenHammerMohte 2JamtlifiolenNils NilssonAngeredsfiolen
Andra instrument med lejonhuvudTuppenKarlhamnsfiolenBulanGöteborgsfiolenEdvinSödlingTielkegamban M2475JamtlifiolenBostongambanKulturenfiolenArwitgamban M285DubbeltulpanenTrippeltulpanenKulturencellonKulturengambanNils NilssonAngeredsfiolen

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson