RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Denna fiol finns på Scenkonstmuseet (tidigare Musikmuseet) i Stockholm och ska enligt uppgift vara byggd 1724. Den är rubricerad som viola d'amore men har bara fyra spelsträngar. I övrigt vet jag ingenting om Adolf Larsson eller fiolen.

NamnAdolf Larsson
TypResonanssträngsfiol
Byggd avAdolf Larsson
Byggår1724
Ort
FyndortScenkonstmuseet, Stockholm
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar4
Extern länkExtern länk
Andra instrument med samma antal resonanssträngarDubbeldäckad hardingGöraHellandFribergLumiereTenorviolinen M132SkultunafiolenLångalmaKrokekenSkomakare Hellgren

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson