RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Denna fiol av Carl Henrik Friberg vet jag inte så mycket om och har endast sett nedanstående bild. Friberg verkar ha byggt flera resonanssträngsfioler under det tidiga nittonhundratalet och han verkar ha gillat dekorationer i relief.

NamnSkultunafiolen
TypResonanssträngsfiol
Byggd avCarl Henrik Friberg
Byggår1877-1957
OrtStockholm
Fyndort
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar4
Andra instrument av Carl Henrik FribergFriberg
Andra instrument med samma antal resonanssträngarAdolf LarssonDubbeldäckad hardingGöraHellandFribergLumiereTenorviolinen M132LångalmaKrokekenSkomakare Hellgren

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson