RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Foto: Jon Magnusson

Denna fiolhals förvaras på Smålands museum i Växjö. Fiolkroppen är inte känd och inte omnämnd i museets dokumentation. Troligen är halsen utbytt under den tid då resonanssträngar blev omodernt och gamla korta halsar byttes mot sådana med längre mensur. Jag kallar detta exemplar för "Bulan" p.g.a. de stora knölar som lejonhuvudet har i pannan (eg. manen).

I museets huvudkatalog finns följande notering: "fiolhals hundra år gammal". Gåva av Helena Kask, Alandsborg 1867 och det finns en gammal anteckning som Gunnar Olof Hyltén Cavallius (grundare av museet) plitat ner. Den lyder enligt följande: Wiolhals å folkfela. // Alle gamble wärendska fele-lekar, eller melodier för fela, äro satta för en gammaldags stämning, afvikande från den nu brukliga fiolens. // A: 1699. Tillhörig grefvinnan Sophie Louise Mörner å Oby och skänkt till änkefru Kask.GH-C.

Byggaren som ligger bakom denna fiolhals är okänd men det skulle kunna röra sig om Arwit Rönnegren från Kattarp i Skåne. Det finns en gamba av Arwitt Rönnegren på Museum of Fine Arts i Boston vars huvud är likt "Bulan" och en vanlig fiol men med lejonhuvud och som byggts av Rönnegren finns på Kulturen i Lund. Arwit Rönnegren levde mellan 1680-1737 och kan mycket väl ha byggt "Bulan" även om denna är så tidig som 1699. Arwit föddes 1670 och han skulle alltså ha varit 19 år om det är han som byggt "Bulan" och denna verkligen är från 1699, inte otänkbart men självklart verkar det lite tidigt. Jag vet inte riktigt hur samhället fungerade i slutet av 1600-talet men frågan är om man kunde bygga ett så välgjort instrument som "Bulan" vid 19 års ålder. Dateringen är dock i högsta grad osäker och det verkar rimligare att "Bulan" skulle vara byggd strax innan 1730-talet då de två gamborna i Stockholm respektive Boston är gjorda. Studerar man "Bulan" och gamborna får i alla fall känslan att gamborna är av lite finare hantverk än "Bulan" och att den senare då bör vara byggd lite tidigare. Om inte Rönnegren byggt "Bulan" är Johan Georg Mohte en alternativ byggare. Det finns en gamba efter Mohte på Musikmuseet som är tämligen lik "Bulan". Givet fyndet av Jamtlifiolen som visar så tydliga tecken på att vara byggd av Rönnegren (näsan) så styrker det hypotesen att Rönnegren även byggt andra dubbeldäckare och gör honom mer trolig som byggare av denna fiolhals

Arwit Rönnegren

Arwit (även Arved, Arwitt) Rönnegren bodde i Kattarp utanför Ängelholm och tyvärr är tämligen lite känt om denne skicklige instrumentmakare. I kyrkoböckerna finns uppgifter om Arfved Röngren och Rungre och i en av hans fioler står "Arwit Rönnegren i Katarp i Lugede Herat anno 1737". Stavning var vid denna tid lite mer flexibel än nuförtiden och många kunde stava sitt eget namn lite olika beroende på tillfälle. Arwit var född omkring 1680 och är därmed ungefär 10 år äldre än Johannes (Johan) Georg Mohte. Dessa herrars instrument uppvisar en hel del likheter och sannolikt har de haft en del samarbete. Enligt Bengt Nilsson hade de båda suttit i rysk fångenskap samtidigt och Bengt tror att Rönnegren liksom Mohte lärt sig fiolbygget under denna period. Arvids hustru Anna Gabrielsdotter var 22 år äldre och paret dör båda 1737 när Anna är 79 år och Arvid 57. Trots detta hann Arvid få ihop det med 31-åriga Hanna Ingemansdotter efter hustruns död och den 19 maj 1738 föder Hanna en son Arfved Arvedson men Arwit hinner aldrig träffa sin son.


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson


Foto: Jon Magnusson

NamnBulan
TypDubbeldäckare
Byggd avArwit Rönnegren
Byggår1699
OrtKattarp, Skåne
FyndortSmålands museum, Växjö, Småland
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar8
Andra instrument av Arwit RönnegrenJamtlifiolenBostongambanKulturenfiolenArwitgamban M285
Andra instrument med samma antal resonanssträngarTuppenMunkenHjelmenKarlhamnsfiolenElvisMohteGöteborgsfiolenEdvinSödlingNorbergsfiolenHammerMohte 2JamtlifiolenNils NilssonAngeredsfiolen
Andra instrument med löstagbar greppbrädaHjelmenNorbergsfiolenLångalma
Andra instrument med lejonhuvudTuppenKarlhamnsfiolenElvisGöteborgsfiolenEdvinSödlingTielkegamban M2475JamtlifiolenBostongambanKulturenfiolenArwitgamban M285DubbeltulpanenTrippeltulpanenKulturencellonKulturengambanNils NilssonAngeredsfiolen

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson