RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Publicerad med tillstånd från Smålands musikarkiv

Edvin Karlsson var en spelman från Berg i Småland och i sin ägo hade han en Dubbeldäckare med åtta resonanssträngar. Edvin spelades in av Magnus Gustafsson på 70-talet och han hälsades på av fler spelmän, bl.a. Olle Paulsson. Magnus var på besök två gånger. Första gången satt resonanssträngarna på plats men de var väl inte riktigt stämda och det är svårt att utifrån Edvins spelstil dra några slutsatser om hur dubbeldäckarna kan ha spelats. Vid andra besöket hade han till och med tagit bort resonanssträngarna och spelade instrumentet som en vanlig fiol. Han ska dock ha nämnt att i sin ungdom använde han resonanssträngarna flitigt. Vad han fått fiolen ifrån är oklart, åtminstone så vet inte jag det. Tyvärr såldes fiolen vid Edvins bortgång till en okänd köpare.

Dekorationen vid zäpfchen är i stort sett är identisk med dekorationerna på "Tuppen" varför jag numera gissar att Edvins fiol byggts av Hans Severin Nyberg. Innan jag såg Olle Paulssons bilder har jag skrivit att jag tycker att huvudet liknar "Bulan" och att intarsian liknar den på Mohte-fiolen som nu finns i Örnsköldsvik varpå Arwit Rönnegren eller någon ur Mohtesläkten skulle kunna varit aktuella. Det förekommer dekoration på Mohte-fiolen men att han skulle gjort intarsian som var så lik den som Hans Severin Nyberg bevisligen gjort bedömer jag som mindre sannolikt

Hans Severin Nyberg, som troligen ligger bakom fyra bevarade dubbeldäckare, verkar alltså varit synnerligen produktiv och hans namn blir allt mer intressant. Tyvärr verkar det inte finnas så mycket information kring honom. Jag har försökt luska lite i kyrkoböcker men har fått till svar att det inte finns sådana bevarade för Örkelljungatrakten för aktuell period. En hypotes om dubbeldäckarnas spridning utifrån rådande kunskapsläge är att Johan Georg Mohte (eller möjligen Arwid Rönnegren) studerar eller på annat sätt får inspiration av Joachim Tielke i Hamburg. Mohte och Rönnegren är skickliga hantverkare i eller kring hantverksstaden Ängelholm. Deras arbete har sedan inspirerat mindre skolade fiolbyggare som Nyberg i Örkelljunga och Petter Jönsson i Nättraby. Bristen på uppgifter om deras verksamhet samt i viss mån kvaliteten på fiolerna kan antyda att dessa båda haft fiolbyggande som sidouppdrag snarare än som proffession.

Hans Severin Nyberg

Nyberg är den instrumentmakare som har flest dubbeldäckare bevarade för eftervärlden men det behöver såklart inte betyda att han var den mest produktiva. Hans Severin Nyberg bodde i Eket utanför Örkelljunga och detta är tämligen nära Ängelholm. Han var verksam ett par decennier (två instrument är daterade på 1760-talet) efter Rönnegren och den äldre Mohte och har sannolikt sett deras instrument och inspirerats av dem. Det finns inte så mycket fakta om Hans Severin Nyberg men två böcker om svenska fioler (Fioler av Anne Nilsson samt Svensk fiolbyggarkonst av Bengt Nilsson) omnämner honom. Det står att han haft privilegier under 1760-talet men någon källa till det påståendet har jag ej hittat. Enligt andra källor finns inga spår av privilegiebrev, gesällbrev eller andra tecken på formell utbildning och status. Det skulle i sådana fall kunna indikera att Nyberg hade instrumentmakeriet som sidouppdrag men skråväsendet var starkt och vad jag förstått så kunde inte vem som helst dra igång valfri verksamhet. Det finns indikationer på att kyrkböcker för Örkelljunga inte är bevarade.


Publicerad med tillstånd från Smålands musikarkiv


Publicerad med tillstånd från Smålands musikarkiv


Publicerad med tillstånd från Smålands musikarkiv


Foto: Olle Paulsson


Foto: Olle Paulsson


Foto: Olle Paulsson


Foto: Olle Paulsson

Warning: Undefined array key "Greppbrada" in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/fioltabell.php on line 201
NamnEdvin
TypDubbeldäckare
Byggd avHans Severin Nyberg
Byggår
OrtEket, Örkelljunga, Skåne
FyndortBerg, Småland
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar8
Andra instrument av Hans Severin NybergTuppenElvisGöteborgsfiolen
Andra instrument med samma antal resonanssträngarTuppenMunkenHjelmenKarlhamnsfiolenElvisBulanMohteGöteborgsfiolenSödlingNorbergsfiolenHammerMohte 2JamtlifiolenNils Nilsson
Andra instrument med rosningTuppenMohteGöteborgsfiolen
Andra instrument med kantintarsiaMohteMohte 2Arwitgamban M285MeyergambanKulturencellonKulturengamban
Andra instrument med lejonhuvudTuppenKarlhamnsfiolenElvisBulanGöteborgsfiolenSödlingTielkegamban M2475JamtlifiolenBostongambanKulturenfiolenArwitgamban M285DubbeltulpanenTrippeltulpanenKulturencellonKulturengambanNils Nilsson

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson