Resonera mera!

Svenska resonanssträngade fioler

StartsidaDenna sida har kommit till som en förlängning av bloggen resoneramera.blogspot.com som startades i maj 2008. Syftet är att ge en överblick över ämnet svenska fioler med resonanssträngar. Nyheter om efterforskningar i ämnet kommer fortsätta att publiceras på bloggen.

I Sverige idag är det nyckelharpan som folk först tänker på när de hör ordet resonanssträngar. Pratar man om fioler med resonanssträngar tänker de flesta på Norge och Hardangerfelor. Faktum är dock att det inte varit helt ovanligt med svenska resonanssträngade fioler framför allt under 1700-talet. Detta var viola d'amorens guldålder i Europa och med största sannolikhet kom bruket att förse såväl fioler som nyckelharpor med resonanssträngar från denna trend. Förr i tiden verkar den individuella friheten experimentlustan varit större när musikinstrument konstruerats och studerar man gamla instrument så ser man att de inte var lika bundna till fasta normer som idag. Gamla tiders hardingfelor visar på ganska stor variationsrikedom och även fiolerna kunde se ut på lite olika sätt. Idag har såväl fiolen som hardingfelan (framför allt den förra) fått en fast norm hur de ska se ut. Bland nyckelharpsbyggare är min uppfattning att friheten är större och man såväl experimenterar med nya modeller som bygger tidstrogna kopior av gamla instrument.

Den svenska fiolmodell med resonanssträngar som det är lättast att hitta information om och och av vilken det verkar finnas flest bevarade instrument är fioler med fyra spelsträngar och åtta resonanssträngar. Stämskruvarna sitter i två rader eller våningar i skruvlådan (spelsträngarnas skruvar i övre raden och resonanssträngsskruvarna i nedre) och av denna anledning kan man kalla modellen för dubbeldäckare, dubbelplansfiol eller liknande. Dessa instrument hör till gruppen violino d'amore, men eftersom det begreppet är ganska brett så tycker jag att det finns behov av en lite mer specifik benämning. På denna sida kan du studera bilder på ett antal bevarade instrument och en del nybyggda fioler med resonanssträngar, såväl kopior av gamla instrument som nykonstruerade varianter. Om du har tips om en fiol med resonanssträngar som inte är med på sidan eller något annat som kan kasta nytt ljus över detta ämne så får du gärna skicka epost till info [snabel-a] resoneramera [punkt] se . Jag publicerar också gärna bilder på nykonstruerade fioler med resonanssträngar.

Alla tips om fioler med resonanssträngar mottages tacksamt via epost till info [snabel-a] resoneramera [punkt] se

Läs artikel om dubbeldäckare från tidningen Spelmannen

Länkar och annonser