RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Referenser till resonanssträngsfioler

Det finns en del litteraturreferenser till resonanssträngsfioler där det saknas spår av det fysiska instrumentet. Om det inte heller finns någon bild eller klar uppgift om vilken typ av resonanssträngsfiol det rör sig om har jag valt att ta upp instrumentet i detta avsnitt. Allt för att denna websida ska vara en så komplett referens i ämnet svenska fioler med resonanssträngar som möjligt.

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson