RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Övriga instrument

Vissa instrument som saknar resonanssträngar kan ändå vara intressanta för att förstå resonanssträngsfiolernas historia eller fungera som stöd till berättelserna om bruket av fioler med resonanssträngsfioler i Sverige. Det kan vara instrument såsom Gambor och vanliga fioler av instrumentmakare som också byggt resonanssträngsfioler eller liknande.

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson