RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Det finns några olika varianter av stall som kan användas till resonanssträngsfioler

Barockstall

Jag har använt barockstall från milostamm.com.

Både varianten BT där resonanssträngarna placerats strax ovanför stallfötterna

och varianten BB där resonanssträngarna placeras högre upp på stallet

Hardingstall

En del använder hardingfelestall till svenska fioler med resonanssträngar men jag har ingen information var sådana kan köpas prefabricerade och har inte heller någon erfarenhet av hur de fungerar.

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson