RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Denna Viola da gamba finns på Kulturen i Lund och har etiketten "Jean George Mothe, Engelholm Ao 1735". Tyvärr har jag inga egna bilder på gamban men man kan se den i Anne Nilssons bok Fioler. Mohtes gambor är tämligen lika Rönnegrens instrument, med tulpanintarsia och liknande lejonhuvud som på detta instrument är delvis skadat.

Johan Georg Mohte

Johan Georg Mohte, 1690/1695-1765, var grundaren till fiolbyggarsläkten Mohte i Ängelholm. Släkten Mohte har ett lite oklart ursprung. De skulle kunna härstamma från Tyskland eller möjligen från Frankrike och efterforskningar i ämnet försvåras av att de stavar sitt namn på massor av olika sätt. Mohte kunde också stavas Moehte, Måtte, Mote, Motte eller Mothe och de olika stavningarna indikerar antingen tysk eller fransk härkomst. Bengt Nilsson hävdar att Johannes Georg Mothe föddes i Dresden 1695 (ev 1690) medan Anne Nilsson är mer osäker om han är invandrare eller inte. Han tycks ha kommit till Ängelholm 1723 då han ansökte om att få bosätta sig där. Mohte sägs ha lärt sig fiolbyggarkonsten i rysk fångenskap vilket han satt i under 14 år. När det gäller professionella fiolbyggare i Sverige under 1700-talet så finns det två centra, dels Stockholm där en stor majoritet finns och dels i Skåne och släkten Moehte är en av de starkaste representanterna i den senare kategorin. Mohte tycks ha inspirerats av Joachim Tielke i Hamburg och flera av Mohtes instrument, typ gambor, liknade Tielkes med samma typ av inläggningar i kanten. Det finns inga bevis för att Johan Georg gick i lära hos Tielke men det fanns goda kontakter mellan Sverige och Hamburg så det är fullt möjligt. Johan Georg Mohtes son Johan Jörgen fick egna privilegier för instrumentmakeri 1748 och Johan Jörgen fick i sin tur en son som hette Önnert och byggde fioler in på 1800-talet. Johan Georgs svärson Jacob Hellman var också fiolmakare i Ängelholm. Bevarat efter Johan Georg finns en cello (ombyggd gamba) från 1726, en gamba från , en fiol från 1745 och minst två men troligen fyra Dubbeldäckare. Av efterkommande fiolmakare i släkten Mohtes produktion finns inga kända instrument bevarade.

NamnKulturengamban
TypViola da Gamba
Byggd avJohannes George Mothe
Byggår1735
OrtÄngelholm, Skåne
FyndortKulturen, Lund, Skåne
Antal spelsträngar6
Antal resonanssträngar0
Extern länkExtern länk
Andra instrument av Johannes George MotheKulturencellon
Andra instrument med tulpanintarsiaTuppenKarlhamnsfiolenJamtlifiolenSpele-JockeDubbeltulpanenTrippeltulpanen
Andra instrument med kantintarsiaMohteEdvinMohte 2Arwitgamban M285MeyergambanKulturencellonAngeredsfiolen
Andra instrument med lejonhuvudTuppenKarlhamnsfiolenElvisBulanGöteborgsfiolenEdvinSödlingTielkegamban M2475JamtlifiolenBostongambanKulturenfiolenArwitgamban M285DubbeltulpanenTrippeltulpanenKulturencellonNils NilssonAngeredsfiolen

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson