RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Hans Severin Nyborg

Hans Severin Nyborg har till nyligen varit nästintill helt okänd förutom de två signerade dubbeldäckare som finns bevarade efter honom på Scenkonstmuseet respektive Göteborgs stadsmuseum. Det har spekulerats i att han är en amatörbyggare även om Bengt Nilsson medger att han har privilegier på 1760-talet. Hans Severin Nyberg uti Örkelljunga 1760 respektive Norra Åsbo Härad Ryå skn, Eket 1768 Hans Nyborg lyder etiketterna och en hel del information kan extraheras ur kyrkoböckerna för Örkelljunga och Rya Socken.

”Fredagen d. 29 October wigdes Wiolinmakaren Mäster Hans Sewerin Nÿborg från LandzCrona wid Klåckaren Hörnings dotter Jungfru Elizabet Hörning från Örkeliunga. Liusningen Begÿntes d. 4 Juli 1756.”

Nyborg står angiven som Mäster och som fiolmakare vilket indikerar på att han är utbildad och professionell. Vid dotterns födelse anges en gesäll Johan Saxe som vittne och även om det inte står klart och tydligt kan man gissa att Saxe är gesäll hos Nyborg

30 December 1759 föddes Wiolinmakarens Mäster Hans Sewerin Nÿborgs ock des Hustru Elisabet Hörnings lilla doter på Siöborg, ock döptes Nÿåhrsdagen d. 1 Jannuari 1760 wid Namn /Ingebor Maria/. Jungfru Anna Sophia Wogea i Prästegården hölt henne öfwer dopet. Testes Studiosus Hr Hierner från Hishult, gesellen Johan Saxe ifrån Landscrona, des broder Sewerin Saxe Ibm, Jungfru Adelhed Wogea i Prästegården, Ulrika Malena Hörning i Örkell:a

Intressant nog finns även följande uppgifter i Lysnings- och vigselböckerna från Örkelljunga:

”21 October 1769 börjas lÿsningen för wiollmakaren Call Johan Broberg från Giötteborg samt Jungfrun Ullrika Magdalena Hörning i Örkeliunga. Wigdes d: 23 Now.”.

Såväl Elisabet som Ulrika Magdalena Hörnings föräldrar heter Anders Hörning och Elisabet Lindberg och de är alltså systrar vilket innebär att Hans Severin Nyborg är svåger till den kände fiolmakaren i Göteborg Carl Johan Broberg. Broberg var född i Munka-Ljungby och var lärling hos Jöran Mothe 1759-1765 och därefter gesäll. Rimligen kände Broberg och Nyborg varandra och jag tycker det är rimligt att anta att Hans Severin Nyborg är den endast med förnamnet Hans angivne lärlingen hos Jöran Mothe 1751-1754. Hans Severin Nyborg ingår då alltså i ett kluster av fiolbyggare med Ängelholm som bas där Rönnegren, klanen Mothe, Nyborg och Carl Johan Broberg ingår och för vilket dubbeldäckarproduktion verkar ha varit viktigt. Av 21 bevarade instrument efter detta kluster är 9 stycken dubbeldäckare.

Hans Severin Nyborg får tre barn Johan Magnus Hansson (född 1757 på Stora Hags bygge), Ingeborg Maria Hansdotter (född 1759 på Sjöborg) och Severin Hansson (född 1762 på Sjöborg). Han avlider 14 februari 1774 i Eket, Rya socken. Hustrun Elisabeth dör 1807.

Instrument av Hans Severin Nyborg
Tuppen
Elvis
Göteborgsfiolen
Copyright 2009-2020 Jon Magnusson