RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Foto: Pelle Björnlert

Denna fiol förvaras på Göteborgs stadsmuseum och skall enligt riksinventeringen av svenska museiinstrument vara byggd i Örkelljunga av Hans Nyborg år 1768. Eftersom det finns en resonanssträngad fiol som är byggd i just Örkelljunga av Hans Severin Nyberg ("Elvis") finns det anledning att tro att det är samma byggare och att o förväxlats mot e eller tvärtom. Fiolen är dessutom med all sannolikhet syskon till "Tuppen", som dock är en osignerad fiol men ytterst lik detta exemplar. "Göteborgsfiolen" har intressanta målade mönster, det som på en hardinfela kallas rosning. Det finns andra instrument av Nyberg med dekorationer i lock och botten men dessa kan vara intarsia eller pyrografi. Rosningen skulle kunna ha tillkommit i efterhand, någonting ger mig intrycket att stilen inte är riktigt likadan som resten av instrumentet. I riksinventeringen av svenska museiinstrument finns bilder på Göteborgsfiolen (se nedan) där denna inte ser ut att ha rosning. Kroppen ser dessutom mörkare ut men det bör inte röra sig om ett annat instrument eftersom den har samma inventarienummer och stränghållare och huvud ser lika ut. Det skulle kunna vara ett ljusfenomen, eller så har helt enkelt någon fått för sig att förse instrumentet med rosning mellan de tillfällen då riksinventeringen respektive Pelle Björnlert fotade fiolen.

Hans Severin Nyberg

Nyberg är den instrumentmakare som har flest dubbeldäckare bevarade för eftervärlden men det behöver såklart inte betyda att han var den mest produktiva. Hans Severin Nyberg bodde i Eket utanför Örkelljunga och detta är tämligen nära Ängelholm. Han var verksam ett par decennier (två instrument är daterade på 1760-talet) efter Rönnegren och den äldre Mohte och har sannolikt sett deras instrument och inspirerats av dem. Det finns inte så mycket fakta om Hans Severin Nyberg men två böcker om svenska fioler (Fioler av Anne Nilsson samt Svensk fiolbyggarkonst av Bengt Nilsson) omnämner honom. Det står att han haft privilegier under 1760-talet men någon källa till det påståendet har jag ej hittat. Enligt andra källor finns inga spår av privilegiebrev, gesällbrev eller andra tecken på formell utbildning och status. Det skulle i sådana fall kunna indikera att Nyberg hade instrumentmakeriet som sidouppdrag men skråväsendet var starkt och vad jag förstått så kunde inte vem som helst dra igång valfri verksamhet. Det finns indikationer på att kyrkböcker för Örkelljunga inte är bevarade.


Foto: Pelle Björnlert


Foto: Pelle Björnlert


Foto: Pelle Björnlert


Foto: Pelle Björnlert


Foto: Pelle Björnlert


Foto: Pelle Björnlert

NamnGöteborgsfiolen
TypDubbeldäckare
Byggd avHans Severin Nyberg
Byggår1768
OrtEket, Örkelljunga, Skåne
FyndortGöteborgs stadsmuseum, Göteborg, Västergötland
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar8
Extern länkExtern länk
Andra instrument av Hans Severin NybergTuppenElvis
Andra instrument med samma antal resonanssträngarTuppenMunkenHjelmenKarlhamnsfiolenElvisBulanMohteEdvinSödlingNorbergsfiolenHammerMohte 2JamtlifiolenNils NilssonAngeredsfiolen
Andra instrument med rosningTuppenMohteEdvinAngeredsfiolen
Andra instrument med lejonhuvudTuppenKarlhamnsfiolenElvisBulanEdvinSödlingTielkegamban M2475JamtlifiolenBostongambanKulturenfiolenArwitgamban M285DubbeltulpanenTrippeltulpanenKulturencellonKulturengambanNils NilssonAngeredsfiolen

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson