RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Foto: Bungemuseet

Detta är en av två hittills funna gotländska fioler med 6 resonanssträngar i Riksinventeringen över svenska museiinstrument (se även Toftafiolen. Den finns på Bungemuseet och har inventarienummer 1508 i museets katalog). Fiolen skrevs in i katalogen 1932 av en Teodor Erlandsson och han skriver så här:

Fiol köpt av bonden Niklas Stenström Stensta i Bunge. Hans fader Anton Stenström död någon gång på 1880-talet, nämnes som en dugande och klok man, om ... och byggde hus och satte sitt hemman i gott stånd. Han var också en god fiolspelare, som hade 2 fioler, klarinetter, flöjter och allehanda instrument. Denna fiol som hade 6 understrängar, använde han på bröllop och dylikt, medan han på vanliga danser begagnade en annan fiol med ett starkare och mera skrällande ljud, om var den publiken mest är ...

Det står tyvärr ingenting om byggare men det är fullt möjligt att båda instrumenten som hittats på Gotland även byggts på ön. Jag antar att halsen bytts och att instrumenten har varit dubbeldäckare eftersom instrument med sex resonanssträngar i enkelplans skruvlåda ej har hittats. Tittar man noga på bilden som visar skruvlådan så skulle det gå att tolka det som att det finns ett utrymme under greppbräda och spår för strängar under sadel i just denna hals. Hur resonanssträngarna i sådana fall skulle varit fästa i skruvlådan kan jag då inte gissa. Rimligen kan den som studerar instrumentet i verkligheten bättre se hur det ligger till. Intressant att spana in det som verkar vara ett resonanssträngsstall på locket.


Foto: Bungemuseet


Foto: Bungemuseet


Foto: Bungemuseet

NamnBungefiolen
TypDubbeldäckare
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortBungemuseet, Bunge, Gotland
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar6
Andra instrument med samma antal resonanssträngarSpettsToftafiolenMetropol
Andra instrument med snäckaNorbergsfiolenDubbeldäckad hardingSpettsToftafiolenHunshultMohte 2Spele-Jocke

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson