RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

I Magnus Gustafssons Folkmusik från Småland och Öland finns citerade delar från bandintervju gjorda 1979-1981 med Gustav Nilsson i Boaberg, Aron Ljungkvist i Rydaholm samt Verner Nilsson i Grimslöv om deras läromästare (eller dansspelman i den sistnämndes fall) Johan Dahl (1846-1921). De meddelar att "Johan Dahl brukade använda en åttasträngad fiol när han spelade ihop med dragspelare". Enligt Magnus Gustafssons not handlar det om dubblerat antal spelsträngar men det har jag aldrig hört talas om annars. I Lars Söderströms artikel om svenska fioler med resonanssträngar står det att Johan Dahl hade en sådan men vet inte om den uppgiften kommer från Magnus, men det verkar troligt då Söderström gick en kurs för Magnus då han skrev artikeln. Vidare utredning bör genomföras.

NamnJohan Dahl
TypReferens
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortSkatelöv, Småland
Antal spelsträngar
Antal resonanssträngar

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson