RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Spelmannen Vilhelm "Spelville" Andersson i Strömby, Torsås, Kalmar län, ska tydligen ha spelat på en fiol med fyra resonanssträngar. Skruvlådan ska vara i enkelplan. Jag har tyvärr inga mer uppgifter om Spelville eller fiolen men det finns förhoppningar om att kunna få fram mer information då det ska finnas en inspelning när Spelville spelar på fiolen i fråga.

NamnSpelville
TypReferens
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortStrömby, Småland
Antal spelsträngar
Antal resonanssträngar

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson