RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Detta instrument har ursprungligen varit en Viola da gamba men har senare konverterats till en cello. Instrumentet har etiketten "Johannes George Mothe, en Engelholm, Anno Christij 1751". Tyvärr har jag inga egna bilder på cellon men man kan se den i Kulturens årsbok från 1937. Mohtes gambor är tämligen lika Rönnegrens instrument, samma typ av lejonhuvud och liknande kantintarsia. Just denna cello har en lite speciell form där sargen (och därmed lockets och bottnens kanter) har några extra vindlingar.

Johan Georg Mohte

Johan Georg Mothe föddes i Dresden 1690 eller möjligen 1695. Vid sin död 1765 anges han som 75 år gammal men då han 1723 skriver in sig vid kämnärsrätten i Ängelholm uppger han sig vara 28 år gammal. 1690 är ett troligare alternativ då han rekryteras till Karl XII:s svenska armén som befinner sig i Sachsen från december 1706 till dess att den lämnar för det ryska fälttåget den 22 augusti 1707. Mothe anges arbeta som herretjänare i armén men det verkar mer sannolikt att han är 16-17 år vid rekryteringen än 11-12. Dessutom är det så att 1690 heter kurfursten i Sachsen Johan Georg III men 1695 har inte bara han utan även hans äldste son Johan Georg IV avlidit och August den Starke har tagit över tronen och det verkar mer sannolikt att namnge ett gossebarn efter en sittande furste än två som nyligen avlidit i pest respektive smittkoppor.

Efter slaget vid Poltava och kapitulationen i Perevolotjna hamnar Mothe i krigsfångenskap i Ryssland. Den 8:e maj 1722 rapporteras han som hemkommen ur fångenskap och den 30:e december 1723 inställer han sig hos kämnärsrätten i Ängelholm med två vittnen: ryttarna Arvid Runnegren, 42 år och född i Ebbarp, Kattarps socken, samt Johan Engelberg, 58 år från Hov och Ysby socken i Halland. Alla tre hade hemkommit från fångenskapen i Ryssland och Mothe ville nu, att de båda ryttarna skulle beediga hans identited och ogifta stånd, då han 'tänkte nu efter Herrans försyn sig gifta och i stillhet bliva', nedsätta sig i staden och bruka sin profession violmakare hantverket , som han lärt i fångenskapen. Efter fredsslutet hade han följt med sina båda vittnen till Sverige och då dessa av rätten voro kända som trovärdiga män, fann rätten ingen anledning att betvivla de lämnade uppgifterna.

Mothe etablerade sig i Ängelholm och hans son Jöran och sonson Önnert tog sedermera över verksamheten som också hade flera kända lärlingar som Jakob Hellman (som även gifte sig med Mothes dotter), Carl Johan Broberg senare verksam i Göteborg och Hans Severin Nyborg i Örkelljunga. Johan Georg Mothe verkar också ha trakterat instrument i någon form (troligast fiol eller något stråkinstrument eftersom det är det som finns bevarat efter honom) eftersom det 1 juli 1738 anges i domböcker i Ängelholm att "violmakaren Mothe för dem musicerat på St Johannisdagen”.

Den 16:e mars 1765 avlider Johan Georg Mothe. Bevarat efter Johan Georg finns en cello (ombyggd gamba) från 1726, en gamba från , en fiol från 1745 och minst två men troligen fyra Dubbeldäckare. Av efterkommande fiolmakare i släkten Mohtes produktion finns inga kända instrument bevarade.

NamnKulturencellon
TypViola da Gamba
Byggd avJohan Georg Mothe
Byggår1751
OrtÄngelholm, Skåne
FyndortKulturen, Lund, Skåne
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar0
Extern länkExtern länk
Andra instrument av Johan Georg MotheMohteEdvinMohte 2KulturengambanAngeredsfiolen
Andra instrument med kantintarsiaMohteEdvinMohte 2Arwitgamban M285MeyergambanKulturengambanAngeredsfiolen
Andra instrument med lejonhuvudTuppenKarlhamnsfiolenElvisBulanGöteborgsfiolenEdvinSödlingTielkegamban M2475JamtlifiolenBostongambanKulturenfiolenArwitgamban M285DubbeltulpanenTrippeltulpanenKulturengambanAntikrundanfiolenAngeredsfiolen

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson