Resonera mera!

Svenska resonanssträngade fioler

NamnBulanTotallängd
TypDubbeldäckareMensur
Byggd avArwit Rönnegren*Corpuslängd
Byggårev 1699Höjd
Ortev KattarpSarghöjd
* OsäkertDenna fiolhals förvaras på Smålands museum i Växjö. Fiolkroppen är inte känd och inte omnämnd i museets dokumentation. Möjligen kan halsen vara utbytt under den tid då resonanssträngar blev omodernt och gamla korta halsar byttes mot sådana med längre mensur. Jag kallar detta exemplar för "Bulan" p.g.a. de stora knölar som lejonhuvudet har i pannan (eg. manen).

I museets huvudkatalog finns följande notering: "fiolhals hundra år gammal ". Gåva av Helena Kask, Alandsborg 1867 och det finns en gammal anteckning som Gunnar Olof Hyltén Cavallius (grundare av museet) plitat ner. Den lyder enligt följande: Wiolhals å folkfela. // Alle gamble wärendska fele-lekar, eller melodier för fela, äro satta för en gammaldags stämning, afvikande från den nu brukliga fiolens. // A: 1699. Tillhörig grefvinnan Sophie Louise Mörner å Oby och skänkt till änkefru Kask.GH-C.

Byggaren som ligger bakom denna fiolhals är okänd men det skulle kunna röra sig om Arwit Rönnegren från Kattarp i Skåne. Det finns en gamba från 1733 av Arwitt Rönnegren på Museum of Fine Arts i Boston vars huvud är extremt likt "Bulan" och en vanlig fiol men med lejonhuvud och som byggts av Rönnegren finns på Kulturen i Lund. Arwit Rönnegren levde mellan 1680-1737 och kan mycket väl ha byggt "Bulan" även om denna är så tidig som 1699. Arwit föddes 1670 och han skulle alltså ha varit 19 år om det är han som byggt "Bulan" och denna verkligen är från 1699, inte otänkbart men självklart verkar det lite tidigt. Jag vet inte riktigt hur samhället fungerade i slutet av 1600-talet men frågan är om man kunde bygga ett så välgjort instrument som "Bulan" vid 19 års ålder. Dateringen är dock i högsta grad osäker och det verkar rimligare att "Bulan" skulle vara byggd strax innan 1730-talet då de två gamborna i Stockholm respektive Boston är gjorda. Studerar man "Bulan" och gamborna får i alla fall känslan att gamborna är av lite finare hantverk än "Bulan" och att den senare då bör vara byggd lite tidigare. Om inte Rönnegren byggt "Bulan" är Johan Georg Mohte en alternativ byggare. Det finns en gamba efter Mohte på Musikmuseet som är tämligen lik "Bulan"

Alla tips om fioler med resonanssträngar mottages tacksamt via epost till info [snabel-a] resoneramera [punkt] se

Läs artikel om dubbeldäckare från tidningen Spelmannen

Länkar och annonser