RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Foto: Jon Magnusson

Denna fiol dök upp till försäljning på RA Auktionsverket i Norrköping sommaren 2019. Säljarens farfars far ägde fiolen från början och han bodde i Krokek utanför Norrköping. Det är oklart mellan vilka år han levde men hans son var född 1893. Fiolen har varit på undersökning i Stockholm på 1970-talet men man kunde inte utröna dess ursprung. Uppenbarligen är halsen någon gång bytt från originalkroppen och därefter minst sagt taffligt monterad på en enkel tysk fabriksfiol. Fiolkroppen är märkt ”renoverad av A. Th Pettersson, 1880” och det kan såklart vara tidpunkt då halsen monterats i fabriksfiolkroppen men skulle även kunna röra sig om en annan renovering. Halsen har vissa likheter med Lumière och Långalmafiolen men likheterna är inte så slående att det måste röra sig om samma byggare.

NamnKrokeken
TypDubbeldäckare
Byggd av
Byggår
Ort
FyndortKrokek, Östergötland
Antal spelsträngar4
Antal resonanssträngar4
Andra instrument med samma antal resonanssträngarAdolf LarssonDubbeldäckad hardingGöraHellandFribergLumiereTenorviolinen M132SkultunafiolenLångalmaSkomakare Hellgren
Andra instrument med människohuvudMunkenHjelmenLumiereTenorviolinen M132MetropolLångalmaMeyergamban

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson